Arvodes- och lönehantering

Effektiv lösning för föreningar, förbund och ideella organisationer

När vi hanterar era arvoden och löner får din förening, ideella organisation eller ditt förbund mer tid att fokusera på er kärnverksamhet. Vi med rötter i föreningslivet vet att det är en avgörande förutsättning för att kunna utvecklas är att eldsjälar får fortsätta brinna för sin verksamhet!
Det gäller oavsett om det handlar om att valla, slipa, göra mål, samordna eller påverka.
Till fast pris får ni en trygg och effektiv löne- och personalavdelning och all vår samlade kompetens till ert förfogande.

Som landslaget i föreningsekonomi erbjuder Kansliet ideella organisationer ett All Inclusive-alternativ med riktad och skräddarsydd expertis inom arvoden, idrottsarvoden, lönehantering och allt som rör ekonomi.

Hur kan vi hjälpa er förening / organisation med exempelvis arvodes- och lönehantering?

”Mer tid för det roliga! Kansliet bildades ur inspirationen att det måste vara möjligt även för föreningar att ha råd med en riktig löneavdelning. Låt föreningslivets eldsjälar brinna för att göra det ni är bäst på”

Vi hanterar arvoden och lön för föreningar/ideella organisationer/förbund

Arvode, idrottsarvode och lön är olika begrepp som används för att beskriva ersättning till personer som utför arbete:

  • Arvode är en ersättning som betalas till personer som utför ideellt arbete för föreningen. Arvode kan betalas till exempelvis styrelseledamöter eller andra medlemmar.
  • Idrottsarvode är ersättningar till ledare, tränare eller utövare, och omfattas av Skatteverkets regler för idrottsarvoden, där föreningar bland annat är undantagna att betala arbetsgivaravgifter på ersättningar under ett halvt Prisbasbelopp. Vi säkerställer att detta hanteras korrekt i arbetsgivardeklarationerna.
  • Lön är en ersättning som betalas till anställda som utför arbete för föreningen.

Utöver dessa förekommer stipendium, prispengar och andra ersättningar, som precis som milersättningar behöver deklareras även om dom är skattefria för mottagaren.

Som Landslaget i Föreningsekonomi ser vi till så allt från skatter och sociala avgifter till arvodeskontrakt och arbetsrättsliga regler hanteras rätt och riktigt.

Arvode eller lön – påverkar er ekonomiska redovisning

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan arvode och lön i föreningar, ideella organisationer och förbund eftersom det kan påverka föreningens ekonomiska redovisning. Ni kan vara trygga i att Kansliet hjälper er med allt som rör hanteringen av arvoden och löner!

  • Om föreningen betalar arvoden till personer som utför arbete kan det ses som en kostnad i er redovisning.
  • Om ideella föreningen däremot betalar lön till anställda, så måste föreningen följa arbetsrättsliga och skatterättsliga regler och rapportera lönekostnader i sin ekonomiska redovisning på ett korrekt sätt.

Ett tips från Kansliets Löneavdelning är att se till att föreningen har tydliga rutiner och regler för arvoden och löner för att undvika missförstånd och andra oegentligheter. En tydlig policy för ersättning kan också hjälpa till att attrahera och behålla kompetenta personer som vill bidra till föreningens arbete.
Vi hjälper er gärna med rådgivning och utbildning i frågor kring idrottsarvoden, lön och andra ersättningar!

Vi ger anpassat stöd kring arvode och lön

 

Uppdraget som kassör är betydelsefull i föreningar, ideella organisationer och förbund. I kassörens uppdrag ingår vanligtvis att sköta ekonomin på ett organiserat sätt och att se till att rätt löner och arvoden utbetalas.

Ett stort ansvar och en mängd uppgifter som idag blivit alltmer komplexa att hantera – och med ständigt uppdaterade regler att ta hänsyn till. Kassörens uppgifter förutsätter tid och kompetens som ofta ligger utanför vad som kan krävas av en ideell resurs, som inte sällan arbetar med ett högre syfte för ögonen.

Vad kan då Kansliet göra för er? Vi fungerar som det perfekta valet av outsourcing inom föreningsekonomi. Vi gör hanteringen av arvoden, idrottsarvoden och lön smidig för alla typer av ideella organisationer. Vi har specialisterna, vi har systemen och processerna och dagliga rutinerna och vi gör allt ”by the book”. Det betyder att vi tar ansvaret för att uppfylla lagkrav och göra betalningar i tid – och vi jobbar på exakt samma sätt med föreningar, ideella organisationer och förbund som med våra företagskunder. Vi sköter arvodes- och lönehanteringen samt hela er ekonomi med bokföring, redovisning och betalningar i tid. Dessutom skräddarsyr vi vår lösning efter just er verksamhet och era behov.

Kansliets processer stärker er verksamhet

Som specialister inom arvoden, idrottsarvoden och lön kan vi tydligt identifiera utmaningar som många föreningar, ideella organisationer och förbund möter.

Utifrån denna kunskap har vi skapat välutvecklade rutiner och effektiva digitala verktyg. Vi kan konstatera att utan en insiktsfull ekonomisk process kan arvodes- och lönehantering ta tid, bli dyrt och bli felaktig. Vi tar ett helhetsansvar för era utbetalningar, redovisning och ekonomifunktion till ett fast pris.

Kansliets process: arvode– och lönehantering för ideella föreningar

  • vi skräddarsyr processen efter varje förenings/förbunds behov
  • vi digitaliserar tidrapportering och hantering av känsliga underlag
  • vi ser till så löner, arvoden, milersättningar och andra typer av ersättningar utbetalas till rätt person i rätt tid.
  • vi deklarerar AGI till Skatteverket
  • vi ger er rådgivning och utbildning i frågor kring idrottsarvoden, löner, stipendium mm

Vanliga frågor kring hantering av arvoden och lön för föreningar

Vad är skillnaden mellan arvode, idrottsarvode och lön, och hur påverkar det redovisningen för föreningen?

Det är viktigt att skilja på lön och arvode, eftersom en anställning med lön innebär ökade skyldigheter och kostnader för er som arbetsgivare. Det är även viktigt att skilja på arvode och idrottsarvode då idrottsarvode omfattas av andra regler för skatt och sociala avgifter. För att en ersättning ska klassas som idrottsarvode krävs att ett antal kriterier uppfylls, vi hjälper er reda ut begreppen!

Hur skiljer sig reglerna kring arvoden för ideella organisationer från andra typer av organisationer?

Om arvodet ska klassificeras som idrottsarvode eller inte beror på både verksamhetens och den individuelle arbetsinsatsens natur. Administrativa sysslor på en idrottsförening räcker inte för att ersättningen ska räknas som idrottsarvode.

Vilka är de juridiska kraven för redovisning av arvoden och löner för ideella organisationer?

De juridiska kraven skiljer sig inte åt, förutom i frågan om skatter och sociala avgifter för idrottsarvoderade.
Något som är viktigt att tänka på är att milersättningar alltid, även om de är skattefria, måste deklareras till Skatteverket, och därför bäst hanteras i ett lönesystem.

Vilka skatte- och socialförsäkringsavgifter måste föreningen eller förbundet betala för arvoden och löner som utbetalas till anställda och förtroendevalda?

En idrottsförening är inte skyldig att göra preliminärskatteavdrag på idrottsarvoden som understiger 1/2 Prisbasbelopp. Detta trots att ersättningen är skattepliktig för mottagaren. Som idrottsförening betalar du inte heller sociala avgifter på ersättningar som understiger 1/2 Prisbasbelopp. När gränsen passeras är ni som förening däremot skyldiga att betala sociala avgifter från första kronan och inte enbart på det överskridande beloppet.

Vad är viktigt att tänka på avseende arvoden och löner för projektanställda eller tillfälligt anställda?

Tillfälliga anställningar är vanligt i den ideella sektorn, även att gå från arvodeskontrakt till anställning och tvärt om. Det är viktigt att säkerställa så alla regler kring semester, rätt till sjuklön, anställningstid i förhållande till LAS mm efterföljs! Detta kan vi på Kansliets Löneavdelning hjälp till med.

Vilka rapporter måste ideella organisationer lämna till myndigheter och andra intressenter avseende utbetalda arvoden och löner?

Att redovisa Arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket är ett lagkrav, även för idrottsutövare som inte omfattas av sociala avgifter eller frivilliga som får skattefri milersättning. Om föreningen även har anställda förekommer rapportering till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kronofogden med flera.
Referenser / Kundcase

CC Service

När det snabbväxande serviceföretaget blev för stort gick Kansliet in som ekonomi- och löneavdelning och införde nya processer och system för att kunna följa med i utvecklingen.

Vizrt

Vizrt skapar världsledande verktyg för den digitala globala medieindustrin med Kansliet AB som löneavdelning till sina medarbetare i Sverige!

Nytänkare

I december 2020 fick Kansliet AB ta emot priset för Årets Nytänkande Byrå på Qbis Partner Awards och vi kommer alltid att sträva efter att förbättra och tänka både nyare och bättre!