Redovisning

Effektiv lösning för föreningar, förbund och ideella organisationer

Våra redovisningskonsulter sköter er bokföring och ger er avstämda rapporter den 15:e varje månad.

I vårt digitala Rapportcenter kan ni se det aktuella läget när ni vill 24/7.

Vi är Landslaget i Föreningsekonomi och specialiserade på just redovisning för ideella organisationer som föreningar och förbund, och bistår gärna med rådgivning kring ekonomi och verksamhetsutveckling.

Ni tilldelas en dedikerad och kunnig redovisningsansvarig som tillsammans med ett team ekonomiassistenter ansvarar för att er redovisning och rapportering sköts på bästa sätt!

 

Kansliets All Inclusive-paket erbjuder en helhetslösning med skräddarsydd expertis inom allt som rör redovisning och ekonomi – Till ett fast pris!

Mer tid till det roliga!

Kansliets Varför är att erbjuda även den ideella sektorn en komplett och heltäckande outsourcing av ekonomi-och redovisningstjänster. Låt oss bli Er externa ekonomiavdelning!

Vi kan redovisning för föreningar/ideella organisationer/förbund

Kansliet är det perfekta valet för outsourcing av redovisning för ideella organisationer. Vi har specialisterna, vi har systemen, vi gör processerna i de dagliga rutinerna – och vi gör allt ”by the book”. Redovisning för föreningar och förbund omfattas av samma lagar och regler som bolag. Vi tar ansvaret för att uppfylla lagkrav och god redovisningssed. Vi sköter den löpande bokföringen och hela er ekonomi med redovisning, betalningar, löner och arvoden.

Ekonomisk redovisning är en process där ni som förening, förbund eller ideell organisation presenterar er finansiella information på ett strukturerat och standardiserat sätt. Utöver bokföring ingår analys av rapporter, uppläggning av budget, bokslut etc.

Kansliet – det perfekta stödet till styrelsen

När ni outsourcar redovisningen till oss på Kansliet så ser vi först och främst till att skapa ordning och reda, för att sedan ge er full kontroll. Ni väljer själva hur insatta ni vill vara. Ansvaret för ekonomiledning är alltid styrelsens, men vi gör det enkelt för er att vara uppdaterade för att göra allt rätt och fortsätta ta bra beslut.

 • vi hanterar all bokföring, redovisning och deklarationer löpande,
 • allting blir avstämt den 15:e varje månad,
 • vill ni så kan ni kontinuerligt följa det aktuella läget och de senaste rapporterna – alltid uppdaterad redovisning finns online i vårt Rapportcenter 24/7,
 • efter varje kalendermånads slut levererar vi fullständiga rapporter efter detaljerade avstämningar på balanskontonivå,
 • vi digitaliserar föreningens bokföring och ekonomiska transaktioner
 • och vi skräddarsyr processen efter varje förenings/förbunds behov.

 

Varje månad skickar vi en kortfattad rapport så att ni har kontroll och kan ägna er energi åt egen analys och framåtriktade åtgärder för er förening.

Därför krävs redovisning för ideella föreningar

 

Ekonomisk redovisning är viktig för att följa lagkrav som ligger till grund för att bedöma föreningens, förbundets eller ideella organisationens finansiella situation och prestation. En noggrann och korrekt redovisning krävs ofta för visa upp sin finansiella ställning och för att attrahera bidragsgivare och finansiärer. Det är därför nödvändigt att följa redovisningsstandarden för ideella föreningar, något vi på Kansliet är nischade inom.

Följande områden ingår i redovisning för ideella föreningar:

 1. Resultaträkning: En sammanställning av föreningens/förbundet/ideella organisationens intäkter och kostnader under en viss period, vanligtvis ett år. Resultaträkningen visar föreningens lönsamhet under perioden.
 2. Balansräkning: En sammanställning av organisationens tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, vanligtvis vid årets slut. Balansräkningen visar organisationens finansiella ställning vid den tidpunkten.
 3. Kassaflödesanalys: En sammanställning av organisationens kassaflöden under en viss period. Kassaflödesanalysen visar hur mycket pengar som har kommit in och gått ut ur organisationen under perioden.

Noter: En uppsättning dokument som innehåller ytterligare information om organisationens ekonomiska situation, som exempelvis redovisning av betydande händelser under året, beskrivning av redovisningsprinciper och avtal som kan påverka organisationens finansiella situation.

Utmaningar vid redovisning för föreningar

 

Komplexa regler, begränsade resurser och det faktum att ideella föreningar ofta måste förlita sig på frivillig arbetskraft är vanliga hinder när det kommer till redovisning. Det är något vi gärna avhjälper. Som specialister på redovisning hanterar vi de utmaningar som många föreningar, ideella organisationer och förbund möter.

Begränsade resurser: Ideella föreningar har ofta begränsade resurser, vilket kan göra det svårt att anställa kvalificerad personal eller investera i avancerad programvara.

 • Komplexa regler: Ekonomisk redovisning för ideella föreningar kan vara komplex, eftersom det kan finnas olika typer av intäkter och utgifter som behöver redovisas på olika sätt.
 • Frivillig arbetskraft: Många ideella föreningar förlitar sig på frivillig arbetskraft, vilket kan göra det svårt att upprätthålla kunskapsnivån i redovisningsprocessen.
 • Ökad granskning: Eftersom ideella föreningar ibland är beroende av bidrag från allmänheten och andra finansiärer spelar föreningens finansiella ställning en stor roll. En noggrann och transparent redovisning kan hjälpa till att bygga förtroende och stärka föreningens varumärke. Att kunna presentera en noggrann och tillförlitlig redovisning kan dock öka pressen på styrelsen om den inte får professionell hjälp.
 • Komplexa finanser: Många ideella föreningar har olika typer av medlemskap, partnerskap, bidragsgivare och arrangemangsintäkter, vilket kan göra det svårt att hålla reda på all finansiell information och redovisa den korrekt.
 • Komplexa skattekrav: Ideella föreningar kan vara skyldiga att betala skatt på vissa typer av intäkter och är skyldiga att redovisa det korrekt. Det kan vara svårt för föreningar att löpande hålla sig uppdaterade på de senaste reglerna och bestämmelserna.

Kansliet hanterar samtliga utmaningar genom välutvecklade rutiner och effektiva digitala verktyg. Vi tar ett helhetsansvar för er redovisning och er ekonomifunktion – till ett fast pris.

Referenser / Kundcase

CC Service

När det snabbväxande serviceföretaget blev för stort gick Kansliet in som ekonomi- och löneavdelning och införde nya processer och system för att kunna följa med i utvecklingen.

Vizrt

Vizrt skapar världsledande verktyg för den digitala globala medieindustrin med Kansliet AB som löneavdelning till sina medarbetare i Sverige!

Nytänkare

I december 2020 fick Kansliet AB ta emot priset för Årets Nytänkande Byrå på Qbis Partner Awards och vi kommer alltid att sträva efter att förbättra och tänka både nyare och bättre!